Laureati

 

1992. godina
Sportaš: Edi Bajurin (Judo klub Dubrovnik 1966.)
Sportašica: Klara Mitrović (Judo klub Dubrovnik 1966.)
Sportski kolektiv: Vaterpolski klub Jug

1993. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Čikor Pulić)
Sportašica: Mojca Korošec (Judo klub Dubrovačka banka)
Sportski kolektiv: Judo klub Dubrovačka banka

1994. godine
Sportaš: Roni Mladinić (Veslački klub Neptun)
Sportašica: Samantha Radić (Atletski klub Dubrovnik)
Sportski kolektiv: Vaterpolski klub Jug

1995. godine
Sportaš: Dubravko Čikor (Auto klub Čikor Pulić)
Sportašica: Nikoleta Ribar (Atletski klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: štafeta 4 x 100 metara Atletskog kluba Dubrovnik

1996. godine
Sportaš: Maro Balić i Ognjen Kržić (Vaterpolski klub Jug)
Sportašica: Samantha Radić (Atletski klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: štafeta 4 x 100 metara Atletskog kluba Dubrovnik

1997. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Dubrovnik Segafredo)
Sportašica: Slavica Kuzmanić (Odbojkaški klub Dubrovnik Dubrovačka banka)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: seniorke Odbojkaškog kluba Dubrovnik Dubrovačka banka

1998. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Dubrovnik)
Sportašica: Ana Kaštelan (Odbojkaški klub Dubrovnik Dubrovačka banka)
Momčad: seniori Malonogometnog kluba Square
Ženska ekipa: seniorke Odbojkaškog kluba Dubrovnik Dubrovačka banka

1999. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Dubrovnik)
Sportašica: Ana Kaštelan (Odbojkaški klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: seniorke Odbojkaškog kluba Dubrovnik

2000. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Dubrovnik)
Sportašica: Marijana Šurković (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: seniorke Odbojkaškog kluba Dubrovnik
Trener: Veselin Đuho (Vaterpolski klub Jug)

2001. godine
Sportaš: Niko Pulić (Auto klub Dubrovnik)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba Ragusa
Trener: Veselin Đuho (Vaterpolski klub Jug)

2002. godine
Sportaš: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba Ragusa
Trener: Klara Šiljeg (Plivački klub Jug)

2003. godine
Sportaš: Elvis Fatović (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Klara Šiljeg (Plivački klub Jug)

2004. godine
Sportaš: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Dean Kontić (Plivački klub Jug/Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2005. godine
Sportaš: Andro Bušlje (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: –
Trener: Emil Nikolić (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2006. godine
Sportaš: Ognjen Kržić (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Emil Nikolić (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2007. godine
Sportaš: Miho Bošković (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Emil Nikolić (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2008. godine
Sportaš: Frano Vićan (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Dimitar Bobev (Plivački klub Jug)

2009. godine
Sportaš: Sandro Sukno (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Dimitar Bobev (Plivački klub Jug)
Najuspješniji sportaš s invalidnošću: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Trener sportaša s invalidnošću: Dean Kontić

2010. godine
Sportaš: Nikša Dobud (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Sanja Jovanović (Plivački klub Jug)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Judo kluba Dubrovnik
Trener: Dimitar Bobev (Plivački klub Jug)
Najuspješniji sportaš s invalidnošću: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Trener sportaša s invalidnošću: Dean Kontić

2011. godine
Sportaš: Maro Joković (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Marijana Vlahinić (Tenis klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Judo kluba Dubrovnik 1966.
Trener: Elvis Fatović (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Najuspješniji sportaš s invalidnošću: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Trener sportaša s invalidnošću: Dean Kontić

2012. godina
Sportaš: Nikša Dobud (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Auto kluba Dubrovnik Racing
Ženska ekipa: seniorke Vaterpolskog kluba Jug
Trener: Elvis Fatović (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Najuspješniji sportaš s invalidnošću: Mihovil Španja (Plivački klub Jug)
Trener sportaša s invalidnošću: Dean Kontić

2013. godina
Sportaš: Nikša Dobud (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: prva ekipa Plivačkog kluba Jug
Trener: Veselin Đuho (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Najuspješniji sportaš s invalidnošću: Lukša Backović (Plivački klub Jug)
Trener sportaša s invalidnošću: Matijana Staničić

2014. godina
Sportaš: Miho Simović (Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Auto kluba Dubrovnik Racing
Ženska ekipa: prva ekipa Plivačkog kluba Jug
Trener: Željko Đapić (Judo klub Dubrovnik)

2015. godina
Sportaš: Paulo Obradović (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Auto kluba Dubrovnik Racing
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Željko Đapić (Judo klub Dubrovnik)

2016. godina
Sportaš: Marko Bijač (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Vjekoslav Kobešćak (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2017. godina
Sportaš: Luka Lončar (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Vjekoslav Kobešćak (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)

2018. godina
Sportaš: Luka Lončar (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
Sportašica: Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba PGM Ragusa
Trener: Vjekoslav Kobešćak (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje)
2019. godina
Sportaš: Loren Fatović (Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje)
Sportašica: Petrunjela Pavić (Judo klub Dubrovnik 1966.)
Momčad: seniori Vaterpolskog kluba Jug Adriatic osiguranje
Ženska ekipa: seniorke Košarkaškog kluba Ragusa
Trener: Vjekoslav Kobešćak (Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje)